GRILLEN FOODTRUCK

Nærværende handelsbetingelser er gældende for:

Grillen Group ApS / CVR 35471553 
Lyngbyvej 419 1th 
2820 Gentofte

Bank: Danske Bank / Reg. nr. 3001 Konto nr. 0011817149

1. GENERELT

Ved booking af events anses kunden for at have læst og accepteret disse betingelser. Betingelserne finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Grillen Group.

2. PRISER

Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, danske skatter og afgifter. Alle specifikationer er vejledende. Priser er gældende jf. aftale indgået pr. mail – dette inkluderer startgebyr, stykpris, evt. kørsel/bro og nattillæg

3. BOOKING

Når booking er bekræftet via Easy Table Booking og startgebyr er betalt før forfaldsdato er der indgået en bindende aftale. Grillen Group henviser her til afsnit 6.1 omhandlende fortrydelsesret / afbestilling. Betales startgebyr ikke inden forfald frafalder bookingen.

4. BETALING

Efter booking bekræftelse fremsendes faktura på startgebyr. Betalingsfrist er 8 dage. Efter endt arrangement fremsendes faktura på det antal burgers, der er serveret eller aftalt minimum antal + evt. kørsel/bro og/eller nattillæg. Betalingsfrist er 8 dage.

5. SIKKERHED OG PERSONOPLYSNINGER

Informationer der indsamles i forbindelse med bookingen videresælges ikke. Informationen anvendes alene internt i virksomheden og i kontakt med kunden.

6. SPECIELLE BETINGELSER

6.1. Booking af arrangement er bindende og er endelig, når betaling af startgebyr har fundet sted.

6.2. Ønskes dato, tidspunkt eller antal ændret skal dette forespørges med minimum 14 dages varsel.

7. REKLAMATION

Reklamation over mangler under arrangementet skal rettes til Grillen Group skriftligt senest 5 dage efter event. Ved enhver tvist eller uoverensstemmelse henviser Grillen Group i den forbindelse særligt til afsnit 7.1 omhandlende Fortrydelsesret.

7.1. Fortrydelsesret / afbestilling 
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er købet ikke omfattet af fortrydelsesret. Afbestilles bekræftet booking inden for 2 måneder før aftalt dato, krediteres 50% af startgebyret. Afbestilles der inden for 1 måned før aftalt dato vil startgebyret ikke blive refunderet. Afbestilles der indenfor 14 dage før bookingen faktureres 75% af bestilt antal burgers pris. Afbestilles der under 48 timer før starttidspunkt faktureres der 100% for eventet.

7.2. Aflysning / refundering m.v. 
Bookingen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som Grillen Group og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse. Grillen Group er ikke ansvarlig for force majeure – således blandt andet, men ikke udelukkende – underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. Grillen Group kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb der udgør bookingens værdi i startgebyr og aftalt antal burgers.

8. FORBEHOLD

Der tages forbehold for trykfejl i både tilbud/events, Internet og betingelser.

Grillen Group tager endvidere forbehold for bookede dage og tidspunkter, udsolgte og utilgængelige varer.